Поправки до проекту Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» реєстр. №9253

Комітет

Верховної Ради України

з питань екологічної політики,

природокористування

та ліквідації наслідків

Чорнобильської катастрофи

Відповідно до статей 89 та 116 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу пропозиції до проекту Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» реєстр. №9253 від 01.11.2018 року.

1. Пункт п’ятий частини першої статті 8 законопроекту виключити.

2. У пункті шостому частини першої статті 8 законопроекту слова «передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим Кабінетом Міністрів України» замінити словами «передбачених законом».

3. У пункті тринадцятому частини першої статті 8 законопроекту слова «відповідно до законодавства» замінити словами «відповідно до закону».

4. Статтю 9 законопроекту викласти в такій редакції:

«Стаття 9. Реєстрація установок у Державному реєстрі установок

1. Установки, з яких здійснюються викиди парникових газів, підлягають реєстрації в Державному реєстрі установок.

Для проведення реєстраційної дії оператор подає заяву, загальні відомості про установку за формою, наведеною в порядку реєстрації установок у Державному реєстрі установок.

Уповноважений орган зобов’язаний протягом двох робочих днів з моменту отримання оформленої згідно цієї статті заяви зареєструвати установку (внести її до Державного реєстру установок), сформувати виписку з Державного реєстру установок та надати її оператору (або уповноваженій ним особі) обраним ним у заяві способом.

У разі зміни даних, зазначених у документах, на підставі яких проводилася реєстраційна дія, оператор зобов’язаний звернутися до уповноваженого органу для внесення змін до записів Державного реєстру установок протягом 10 робочих днів. Строки та процедура внесення змін до Державного реєстру установок відповідають строкам та процедурі, визначеним для реєстрації установок.».

5. У абзаці четвертому частини другої статті 10 слова «план моніторингу» замінити словами «проект плану моніторингу».

6. Абзац п’ятий частини другої статті 10 законопроекту виключити.

7. Абзац шостий частини другої статті 10 законопроекту виключити.

8. Абзац другий частини третьої статті 10 законопроекту виключити.

9. Абзац перший частини четвертої статті 10 законопроекту після слова «зобов’язаний» доповнити словами «в разі необхідності».

10. Абзац другий частини четвертої статті 10 законопроекту викласти в такій редакції:

«Випадки, в яких необхідно відвідати установку, та порядок прийняття такого рішення передбачаються порядком верифікації звіту оператора.».

11. У абзаці третьому частини четвертої статті 10 законопроекту слова «проведення невиїзної верифікації» замінити словами «проведення виїзної верифікації».

12. Абзац четвертий частини четвертої статті 10 законопроекту виключити.

13. У частині п’ятій статті 10 законопроекту слова «оператору видається верифікаційний звіт» замінити словами «верифікатор не пізніше двох тижнів після отримання звіту видає оператору верифікаційний звіт».

14. У абзаці четвертому частини шостої статті 10 законопроекту слова «на наявність підстав для відмови у прийнятті звіту оператора» замінити словами «на відповідність поданого пакету документів законодавству».

15. У абзаці першому частини третьої статті 11 законопроекту цифри та слова «30 робочих днів» замінити цифрами та словами «10 робочих днів».

16. У абзаці другому частини шостої статті 11 законопроекту слова «у п’ятиденний строк» замінити словами «протягом одного робочого дня».

17. У абзаці третьому частини шостої статті 11 законопроекту цифри та слова «30 робочих днів» замінити цифрами та словами «10 робочих днів».

18. У пункті другому частини другої статті 13 законопроекту слова «план моніторингу» замінити словами «проект плану моніторингу».

19. У пункті третьому частини другої статті 13 законопроекту слова «план моніторингу» замінити словами «проект плану моніторингу».

20. У абзаці дев’ятому пункту першого частини другої статті 20 (абзац шостий частини першої нової статті 916 КУпАП) законопроекту слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від десяти до п’ятдесяти», а слова «від п’ятдесяти до вісімдесяти» замінити словами «від п’яти до десяти».

21. У абзаці одинадцятому пункту першого частини другої статті 20 (абзац другий частини другої нової статті 916 КУпАП) законопроекту слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від п’ятдесяти до двохсот», а слова «від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот» замінити словами «двадцяти до ста».

Прошу запросити мене на засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, на якому буде розглядатися проект Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» реєстр. №9253, до другого читання.

Народний депутат України                                Оксана ПРОДАН (посв. №079)

Можливість коментувати відключена.