Поправки до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування», реєстр. № 7085

Комітет Верховної Ради України

з питань будівництва,

містобудування і житлово-комунального

господарства

Відповідно до статті 89 та 116 Регламенту Верховної Ради України, в порядку законодавчої ініціативи, вношу пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування», реєстр. № 7085 від 06.09.2017, запропоновані Асоціацією міст України.

1. Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом першим такого змісту:

«1) частину першу статті 26 доповнити пунктом 58 такого змісту:

«58) прийняття рішення про затвердження порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна на території, в межах якої відповідна територіальна громада села, селища, міста реалізує свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до Конституції і законів України».

2. Підпункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:

«2) у частині першій статті 37:

у підпункті 1 слова «відповідного населеного пункту» замінити словами «на території, в межах якої відповідна територіальна громада села, селища, міста реалізує свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до Конституції і законів України»;

після підпункту 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«2) присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна в порядку, визначеному відповідною сільською, селищною, міською радою;»;

Підпункт 2 вважати підпунктом 3 відповідно».

3. Підпункт 2 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.

4. У підпункті 1 пункту 6 розділу І законопроекту абзаци дев’ятий шістнадцятий (нова стаття 26-2) викласти у такій редакції:

«Стаття 26-2. Адреса об’єкта нерухомого майна

1. Адресою об’єкта нерухомого майна є сукупність реквізитів, які присвоюються об’єкту нерухомого майна для визначення його місця знаходження на місцевості, та використовується для ідентифікації такого об’єкта.

2. Адреса об’єкта будівництва присвоюється виконавчим органом сільської, селищної, міської ради в порядку, визначеному відповідною сільською, селищною, міською радою на території, в межах якої відповідна територіальна громада села, селища, міста реалізує свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до Конституції і законів України;

3. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі відповідного сертифіката в паперовому або електронному вигляді повідомляє про це відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради для прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна.

4. Присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття розпорядчого документа протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна виконавчий орган сільської, селищної, міської ради повідомляє державного реєстратора прав на нерухоме майно за місцезнаходженням відповідного об’єкта нерухомого майна».

Прошу запросити мене на засідання Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, на якому буде розглядатися проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування», реєстр. № 7085, до другого читання.

 

 

Народний депутат України                                                   Оксана ПРОДАН

Можливість коментувати відключена.