Поправки до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції», реєстр. № 6746

Комітет

Верховної Ради України

з питань економічної політики

Відповідно до статті 89 та 116 Регламенту Верховної Ради України, в порядку законодавчої ініціативи, вношу пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» (реєстр. № 6746 від 17.07.2017 року).

1. В абзаці третьому пункту 2 частини першої розділу І законопроекту (частина 1 статті 37-1 Закону) слова «через три роки» замінити словами «через один рік».

2. В абзаці четвертому пункту 2 частини першої розділу І законопроекту (частина 2 статті 37-1 Закону) слова «протягом шести місяців» замінити словами «протягом трьох місяців».

3. Абзац сьомий пункту 2 частини першої розділу І законопроекту (частина 5 статті 37-1 Закону) виключити.

4. У абзаці п’ятому пункту 3 частини першої розділу І законопроекту (абзац другий частини 2 статті 39 Закону) слова «відповідачу (співвідповідачу)» замінити словами «заявнику, відповідачу (співвідповідачу)».

5. У абзаці восьмому пункту 3 частини першої розділу І законопроекту (абзац другий частини 4 статті 39 Закону) слова «надсилається цій особі» замінити словами «надсилається цій особі, заявнику, відповідачу (співвідповідачу)».

6. Абзац шостий пункту 4 частини першої розділу І законопроекту (підпункт 3 частини 1 статті 40 Закону) виключити.

7. Після абзацу десятого пункту 5 частини першої розділу І законопроекту (абзац сьомий частини 2 статті 41-1 Закону) доповнити новим абзацом такого змісту:

«питання, які належить перевірити».

8. Після абзацу одинадцятого пункту 5 частини першої розділу І законопроекту (абзац восьмий частини 2 статті 41-1 Закону) доповнити новим абзацом такого змісту:

«інформацію про залучення додаткових спеціалістів (у разі їх залучення)».

9. Абзац вісімнадцятий пункту 5 частини першої розділу І законопроекту (пункт 5 частини 3 статті 41-1 Закону) виключити.

10. У абзаці двадцятому пункту 5 частини першої розділу І законопроекту (пункт 8 частини 3 статті 41-1 Закону) слова «відкриття замкнених приміщень та місць зберігання інформації,» виключити.

11. Друге речення абзацу двадцять другого пункту 5 частини першої розділу І законопроекту (останній абзац частини 3 статті 41-1 Закону) виключити.

12. Абзац двадцять сьомий пункту 5 частини першої розділу І законопроекту (пункт 4 частини 4 статті 41-1 Закону) викласти в такій редакції:

«4) відомості про дату та час пред’явлення розпорядження про проведення перевірки».

13. Після абзацу двадцять сьомого пункту 5 частини першої розділу І (пункт 4 частини 4 статті 41-1 Закону) законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:

«5) прізвище, ім’я та по батькові посадової особи об’єкта перевірки, якій пред’явлено розпорядження та надано його копію».

14. Після абзацу двадцять восьмого пункту 5 частини першої розділу І законопроекту (пункт 5 частини 4 статті 41-1 Закону) доповнити новим пунктом такого змісту:

«7) ким та яким чином здійснювалася фото- і кінозйомка, аудіо- чи відеозапис перевірки, застосовувалися інші технічні чи програмно-технічні засоби».

15. Перше речення абзацу тридцять першого пункту 5 частини першої розділу І законопроекту (частина 5 статті 41-1 Закону) після слів «має право отримати» доповнити словами «копію розпорядження про проведення перевірки,».

16. Друге речення абзацу тридцять першого пункту 5 частини першої розділу І законопроекту (частина 5 статті 41-1 Закону) доповнити словами «із зазначенням кожного виправлення».

17. У абзаці тридцять третьому пункту 5 частини першої розділу І законопроекту (частина 6 статті 41-1 Закону) слова «під час проведення перевірки» замінити словами «до та/або під час проведення перевірки».

18. У другому речення абзацу сьомого пункту 6 частини першої розділу І законопроекту (абзац другий частини 4 статті 41-2 Закону) слова «експерта та перекладача» замінити словами «експерта та/або перекладача».

19. У абзаці дев’ятому пункту 6 частини першої розділу І законопроекту (частина 6 статті 41-2 Закону) слова «експерта та перекладача» замінити словами «експерта та/або перекладача».

20. Пункт 7 частини першої розділу І законопроекту (стаття 41-3 Закону) виключити.

21. Абзац двадцять четвертий пункту 8 частини першої розділу І законопроекту (пункт 6 частини 11 статті 46-1 Закону) доповнити словами «(за необхідності)».

22. Абзац тридцять п’ятий пункту 8 частини першої розділу І законопроекту (частина 17 статті 46-1 Закону) викласти в такій редакції:

«17. Органи Антимонопольного комітету України припиняють процедуру врегулювання у разі недосягнення з відповідачем згоди щодо питань, викладених у частині одинадцятій цієї статті протягом місяця з дня розгляду заяви відповідача щодо застосування процедури врегулювання, або невиконання відповідачем угоди про врегулювання протягом розумного строку, визначеного угодою про врегулювання, що не може перешкоджати розслідуванню у справі.».

23. Абзац тридцять сьомий пункту 8 частини першої розділу І законопроекту (частина 18 статті 46-1 Закону) виключити.

24. У абзаці восьмому пункту 9 частини першої розділу І законопроекту (частина 6 статті 46-2 Закону) слова «на десятий день» замінити словами «на третій робочий день».

25. У абзаці десятому пункту 9 частини першої розділу І законопроекту (частина 8 статті 46-2 Закону) слова «на сайті» замінити словами «на офіційному сайті».

26. Абзац другий пункту 10 частини першої розділу І законопроекту (стаття 48 Закону) викласти в такій редакції:

«4. Рішення органів Антимонопольного комітету України не можуть ґрунтуватись на доказах, з якими особи, які беруть участь у справі, не могли ознайомитись, а також на доказах, отриманих з порушенням закону.».

27. Абзац сьомий пункту 11 частини першої розділу І законопроекту (пункт 3частини 2 стаття 52-1 Закону) після слів «не припинила» доповнити словом «здійснювати».

28. Абзац восьмий пункту 11 частини першої розділу І законопроекту (пункт 4 частини 2 стаття 52-1 Закону) викласти в такій редакції:

«4) особа порушила вимоги, встановлені у частині десятій цієї статті.».

29. У абзаці двадцять першому пункту 11 частини першої розділу І законопроекту (пункт 3 частини 4 стаття 52-1 Закону) слова «заявника та інших учасників картелю» замінити словами «заявника та/або інших учасників картелю».

30. У абзаці двадцять сьомому пункту 11 частини першої розділу І законопроекту (пункт 3 частини 5 стаття 52-1 Закону) слова «всіх відомих учасників» замінити словами «всіх відомих заявнику учасників».

31. Абзац тридцять другий пункту 11 частини першої розділу І законопроекту (абзац другий частини 6 стаття 52-1 Закону) після слів «номери телефонів» доповнити словами «та електронну адресу».

32. Після абзацу тридцять другого пункту 11 частини першої розділу І законопроекту (абзац другий частини 6 стаття 52-1 Закону) доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі відсутності такої інформації на сайті або недійсності розміщених даних уповноваженої особи Антимонопольного комітету України, заявник має право надіслати заяву про отримання листа-маркера або заяву про звільнення від відповідальності на ім’я Голови Антимонопольного комітету України листом з повідомленням про вручення. Датою повідомлення заявником Антимонопольного комітету України в цьому випадку вважатиметься дата отримання поштового відправлення із заявою, зазначена у повідомленні про вручення поштового відправлення.».

33. У абзаці тридцять п’ятому пункту 11 частини першої розділу І законопроекту (пункт 1 частини 7 стаття 52-1 Закону) слова та цифри «30 днів» замінити словами та цифрами «14 днів».

34. Абзац тридцять восьмий пункту 11 частини першої розділу І законопроекту (частина 8 стаття 52-1 Закону) виключити.

35. Абзац п’ятдесят шостий пункту 11 частини першої розділу І законопроекту (частина 13 стаття 52-1 Закону) виключити.

36. Абзац третій пункту 12 частини першої розділу І законопроекту (частина 1 стаття 52-2 Закону) після слів «рішення у справі» доповнити словами «і які були відсутні до цього в розслідуванні».

37. Після абзацу десятого пункту 12 частини першої розділу І законопроекту (частина 4 стаття 52-2 Закону) доповнити новими абзацами такого змісту:

«Інформація про контактні номери телефонів та електронну адресу такої уповноваженої особи Антимонопольного комітету України розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.

У разі відсутності такої інформації на сайті або недійсності розміщених даних уповноваженої особи Антимонопольного комітету України, заявник має право надіслати заяву про зменшення розміру штрафу або заяву про звільнення від відповідальності на ім’я Голови Антимонопольного комітету України листом з повідомленням про вручення. Датою повідомлення заявником Антимонопольного комітету України в цьому випадку вважатиметься дата отримання Антимонопольним комітетом України поштового відправлення із заявою, зазначена у повідомленні про вручення поштового відправлення.».

38. Абзац шістнадцятий пункту 12 частини першої розділу І законопроекту (частина 7 стаття 52-2 Закону) виключити.

39. У абзаці шостому частини другої розділу І законопроекту (стаття 23-1 Закону) слова «, як правило,» виключити.

40. У абзаці сьомому частини другої розділу І законопроекту (стаття 23-1 Закону) слова «три працівники Антимонопольного комітету України» замінити словами «три члени Антимонопольного комітету України».

41. У абзаці дев’ятому частини другої розділу І законопроекту (стаття 23-1 Закону) слова «не менше семи членів конкурсної комісії» замінити словами «не менше п’яти членів конкурсної комісії».

42. Абзац одинадцятий частини другої розділу І законопроекту (стаття 23-1 Закону) викласти в такій редакції:

«Особа не може бути призначена уповноваженим зі слухань більше двох разів поспіль».

Прошу запросити мене на засідання Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, на якому буде розглядатись проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції», реєстр. № 6746, до другого читання.

 

Народний депутат України                                                    Оксана ПРОДАН

Можливість коментувати відключена.