Поправки до проекту Закону України «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази» реєстр. №9082

Комітет

Верховної Ради України

з питань екологічної політики,

природокористування

та ліквідації наслідків

Чорнобильської катастрофи

Відповідно до статей 89 та 116 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу пропозиції до проекту Закону України «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази» реєстр. №9082 від 14.09.2018 року.

1. У пункті першому частини четвертої статті 3 законопроекту слова «забезпечення розподілу» замінити словами «організація прозорого розподілу».

2. У частині першій статті 4 законопроекту слово «використання» виключити, слова «розміщення на ринку та поводження з контрольованими речовинами» замінити словами «розміщення на ринку контрольованих речовин».

3. У пункті другому частини шостої статті 4 законопроекту слово «використання» виключити, слова «розміщення на ринку, поводження з контрольованими речовинами» замінити словами «розміщення на ринку контрольованих речовин».

4. У пункті третьому частини шостої статті 4 законопроекту слова «не менше двох осіб, які отримали» замінити словами «особи, яка отримала».

5. У частині сьомій статті 4 законопроекту цифри та слова «14 календарних днів» замінити цифрами та словами «5 робочих днів».

6. Статтю 6 законопроекту виключити.

7. Частину першу статті 7 законопроекту виключити.

8. Пункт п’ятий частини 4 статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:

«5) звіт за останні п’ять років про операції з контрольованими речовинами для суб’єктів господарювання, що здійснювали імпорт контрольованих речовин, за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.».

9. У частині п’ятій статті 16 законопроекту слово «будь-які» виключити.

10. У частині першій розділу VII «Прикінцеві положення» законопроекту перед словами «з дня, наступного за днем його опублікування» доповнити словами «через шість місяців», слова «шість місяців» замінити словами «дев’ять місяців».

11. У частині другій розділу VII «Прикінцеві положення» законопроекту слова «товарів та» виключити.

12. У частині четвертій розділу VII «Прикінцеві положення» законопроекту слова «від ста до двохсот» замінити словами «від п’ятдесяти до ста».

Прошу запросити мене на засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, на якому буде розглядатися проект Закону України «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази» реєстр. №9082, до другого читання.

Народний депутат України                                Оксана ПРОДАН (посв. №079)

Можливість коментувати відключена.