Поправки до проекту Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», реєстр. № 8450, уточнені

Заступнику Голови Комітету

Верховної Ради України

з аграрної політики

та земельних відносин

О.Б. БАКУМЕНКУ

Шановний Олександре Борисовичу!

23 липня 2018 року мною листом №2439 було надано поправки до проекту Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», реєстр. № 8450 від 07.06.2018 року (далі – законопроект №8450).

За результатами засідання робочої групи з доопрацювання законопроекту №8450 до другого читання, яке відбулося 09 жовтня 2018 року, надаю уточнені пропозиції до наведених нижче положень даного законопроекту.

Пропозиції до підпункту 4 пункту 4 розділу VI законопроекту (зміни до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин») викласти в такій редакції:

«Підпункт 4 пункту 4 розділу VI законопроекту (зміни до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин») після абзацу першого доповнити новим пунктом такого змісту:

«а) пункт 5 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

«5) вантаж – певна кількість харчових продуктів, кормів, сіна, соломи, побічних продуктів тваринного походження одного виду (відповідно до затверджених форм міжнародних сертифікатів, якщо їх затвердження передбачається цим Законом), що супроводжується одним міжнародним сертифікатом (якщо його наявність вимагається згідно із законом), перевозиться одним транспортним засобом та надходить з однієї країни або її окремої території (зони або компартмента)».

Підпункти а) – г) підпункту 4 пункту 4 розділу VI законопроекту вважати підпунктами б) – ґ) відповідно».

З повагою,

Народний депутат України                                                                Оксана ПРОДАН

Можливість коментувати відключена.