Депутатський запит до прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана щодо порушення Конституції та законів України при проведенні перевірок дотриманням трудового законодавства

Прем’єр-міністру України

В.Б. ГРОЙСМАНУ

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо порушення Конституції та законів України
при проведенні перевірок дотриманням
трудового законодавства

Шановний Володимире Борисовичу!

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» від 11.02.2015 року № 96 визначено повноваження Державної служби України з питань праці, зокрема повноваження щодо інспекційних відвідувань, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017 року № 295 передбачено, що державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі інспекційних відвідувань.

При цьому, ні Кодексом законів про працю України, ні Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», ні жодним іншим законом, не передбачено такої форми державного нагляду (контролю) як інспекційне відвідування, а також не надано визначення такої форми державного нагляду (контролю).

Окрім цього, розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» від 05.09.2018 року №649-р передбачено здійснення позапланових комплексних заходів державного нагляду (контролю) спільно Державною службою з питань праці, Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом України, Національною поліцією України, іншими центральними органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування, що також суперечить положенням Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 року № 877 та іншим законам.

Зазначені вище акти Кабінету Міністрів України встановлюють порядок, способи та підстави здійснення повноважень представниками Державної служби України з питань праці та органів місцевого самоврядування, не визначені законом.

Разом з цим, стаття 19 Конституції України передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені Конституцією та законами України. Статтями 4 та 8 Закону України «Про державну службу» передбачено обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України, а частиною 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» також передбачено, що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Таким чином, визначивши повноваження, підстави та способи їх реалізації представниками Державної служби України з питань праці та органів місцевого самоврядування постановами Кабінету Міністрів України, Уряд не тільки порушив Конституцію України, але й провокує державних службовців на порушення статті 38 Закону України «Про запобігання корупції», яка вимагає від них неухильного дотримання закону, а також змушує не виконувати статтю 44 цього Закону, яка зобов’язує державних службовців утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.

Зважаючи на те, що частина 1 статті 67 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає, що нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог цього Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, керуючись статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас терміново ініціювати перегляд (скасування) Урядом Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017 року №295, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» від 11.02.2015 року №96 та розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» від 05.09.2018 року №649-р як такі, що суперечать Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про державну службу», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також зобов’язати міністерства та органи виконавчої влади, що їм підпорядковані привести свої акти у відповідність до закону.

З повагою,

народний депутат України                                                             Оксана ПРОДАН

ВІДПОВІДЬ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ В.Б. ГРОЙСМАНА від 03.01.2019 року

ВІДПОВІДЬ МІНСОЦПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 23.01.2019 року

Можливість коментувати відключена.