Депутатське звернення до Голови Державної служби України з питань праці Р.Т. Чернеги щодо інспекційних відвідувань Управління Держпраці у Вінницькій області

Голові

Державної служби України

з питань праці

Р.Т. ЧЕРНЕЗІ


Щодо інспекційних відвідувань
Управління Держпраці у Вінницькій області

Шановний Романе Тарасовичу!

До мене, як до народного депутата України, звернулась директор ТОВ НВКП «УКРІНТАЛ-СЕРВІС» Сушко О.М. щодо порушення, на думку заявниці, співробітниками Управління Держпраці у Вінницькій області закону та перевищення ними посадових повноважень.

Заявниця стверджує, що 08.11.2018 року Управлінням Держпраці у Вінницькій області проводилось інспекційне відвідування ТОВ НВКП «УКРІНТАЛ-СЕРВІС» та складено Акт інспекційного відвідування від 27.11.2018 року №ВН1783/193/НП/АВ, на підставі якого винесено постанову про накладення штрафу уповноваженими посадовими   особами  від 28.12.2018 року  №ВН1783/193/НП/АВ/ТД-ФС у розмірі  3 350 700 гривень.

Заявниця стверджує, що підставою для накладення на ТОВ НВКП «УКРІНТАЛ-СЕРВІС» штрафу стали необґрунтовані висновки співробітників Управління Держпраці у Вінницькій області про існування начебто трудових відносин з особами, які мали договори підряду з ТОВ НВКП «УКРІНТАЛ-СЕРВІС».

Разом з цим, Рада науково-правових експертиз при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України за результатами правової експертизи договору підряду, наданого з запитом ТОВ НВКП «УКРІНТАЛ-СЕРВІС» для проведення науково-правової експертизи, дійшла висновку, що договір ТОВ НВКП «УКРІНТАЛ-СЕРВІС» з фізичною особою, однією з зазначених у постанові про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами від 28.12.2018 року №ВН1783/193/НП/АВ/ТД-ФС Управління Держпраці у Вінницькій області, за своєю суттю є договором цивільно-правового характеру і не є трудовим договором.

Керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас дослідити обставини, зазначені у зверненні директора ТОВ НВКП «УКРІНТАЛ-СЕРВІС» Сушко О.М., та, у разі виявлення порушень закону та перевищення повноважень з боку співробітників Управління Держпраці у Вінницькій області, вжити заходів для припинення таких порушень, відновлення порушених прав ТОВ НВКП «УКРІНТАЛ-СЕРВІС» та притягнення винних у порушеннях осіб до відповідальності.

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити мене та заявницю.

Додатки:
- копія звернення директора ТОВ НВКП «УКРІНТАЛ-СЕРВІС» Сушко О.М. від 18.01.2019 року №4 – на 1 арк.;
 - копія Висновку науково-правової експертизи Ради науково-правових експертиз при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України від 27.12.2018 року №126/167-е – на 9 арк.;
 - копія листа Управління Держпраці у Вінницькій області від 29.12.2018 року №5690/04-04 – на 1 арк.;
- копія Постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами від 28.12.2018 року №ВН1783/193/НП/АВ/ТД-ФС Управління Держпраці у Вінницькій області – на 4 арк.

З повагою,

народний депутат України                                                                Оксана ПРОДАН

ВІДПОВІДЬ ДЕРЖПРАЦІ від 30.01.2019 року

ВІДПОВІДЬ ДЕРЖПРАЦІ від 11.02.2019 року

Можливість коментувати відключена.